Prijzen en betaling
• Alle prijzen vermeld op de website zijn incl. BTW.
• Betaling gebeurt steeds bij levering of minimaal 2 weken vooraf via overschrijving (met vermelding factuurnummer).

Bevestiging
• De verhuur wordt bevestigd via e-mail, er wordt geen contract toegestuurd.
• De gegevens uit de e-mail zijn bindend voor de verhuur. Zorg er voor dat deze zo volledig mogelijk zijn. (Bij foutieve levering door ontbrekende gegevens zal er een onkostenvergoeding van € 25 worden aangerekend).

Levering
• Verplaatsingskosten: Bij levering binnen een straal van 15 km worden geen verplaatsingskosten aangerekend. U kan de transportkosten steeds bij ons opvragen.
• In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade t.g.v. de levering, het ophalen of de plaatsing van het gehuurde goed. ( bv. beschadiging van gras, tuin of als we een levering door huis doen). De huurder is hiervoor steeds volledig aansprakelijk.

Annulering
• In overleg met TMO events kan er bij slechte weersomstandigheden zoals regenweer een kosteloze annulering van de attractie worden toegestaan, mits deze annulering minimaal 24u voor de leveringsdatum werd aangevraagd.
• Annuleert u om een andere reden, dan zijn volgende regels steeds van toepassing:
  • Annulering meer dan een maand voor leveringsdatum: Geen onkosten
  • Annulering tussen de 1-4 weken voor leveringsdatum : € 35 administratie kost per huurbedrag van € 100 (vb. € 105 op € 300).
  • Annulering minder dan een week voor leveringsdatum : 75 % van het verhuur bedrag.
  • Annulering op de leveringsdatum: totale factuurbedrag.

Gebruik
•  Om de attractie te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken: Elektriciteit 220 volt, minstens 16A.
Een vlakke ondergrond vrij van scherpe voorwerpen, bij voorkeur gras.
• De minimum leeftijd van de gebruiker is 2 jaar.
• Schoeisel, scherpe voorwerpen, juwelen, hete voorwerpen en andere voorwerpen die schade kunnen toebrengen aan de attracties zijn verboden.
• Bij storm, hevige wind of hevige regen de attractie plat laten en de blower loskoppelen van het elektriciteitsnet en onder dak plaatsen.
• Het is verboden op de buitenwanden en het dak van de attracties te klimmen.
• Het gebruik van water, zand, modder en andere is verboden in de buurt van de attractie.
!!! Bij overtreding van deze regels zal er een dagprijs aangerekend worden en eventuele reinigingskosten.

Extra
• Bij verhuur gaat u automatisch akkoord met alle voorwaarden en regels.
• Bij opdrachten met begeleiding door TMO personeel, dient er ten laatste 5 werkdagen na ondertekening van het contract een voorschot van 50 % te worden betaald. Zoniet is het contract niet bindend.
• De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde goed. Het gehuurde goed blijft eigendom van de verhuurder. Bij aflevering van het gehuurde goed, gaat de klant akkoord met de staat waarin het goed zich bevindt en erkent hij dat hij van het gebruik op de hoogte werd gesteld.
• De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik en de op -of afbouw. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde goed, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke de oorzaak van de schade ook mag zijn. Eventuele schade zal doorgerekend worden aan de huurder.
• Eventuele klachten dienen binnen de 7 kalenderdagen na de leveringsdatum per aangetekend schrijven aan de verhuurder bekend gemaakt te worden. Eventuele betwistingen of geschillen vallen onder Belgische recht en bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen. 
• Er kan steeds een waarborg aangerekend worden afhankelijk van het toestel. Bij schade aan het toestel of bijhorende onderdelen, zal afhankelijk van de schade de waarborg gedeeltelijk of volledig worden ingehouden. 
• Ontbrekende toebehoren of schade veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik zal als volgt worden doorgerekend:
     •  Ballen footdarts of speedtunnel: €25/stuk
     •  Stok footdarts: € 150/stuk
     •  Snelheidsmeter: € 200/stuk
     •  Ballen footpool (steeds per set): € 380/set
     •  Driehoek footpool: € 50/stuk
     •  Nerfgeweer: € 80/stuk
     •  IPS spot: € 200/stuk
     •  Andere: € 25/stuk
• Let op! De huurder blijft verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, TMO events is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan derden.


​​​​​​​V_01